Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej

z siedzibą w Gdańsku powstała w dniu 15 listopada 1999 roku. Podstawowy cel statutowy Fundacji - rozwój i promocja dyscypliny naukowej "INŻYNIERIA LĄDOWA" - realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą, m.in. poprzez:

  • finansowanie badań naukowych,
  • stypendia dla rozwijającej się kadry naukowej,
  • propagowanie najnowszych osiągnięć inżynierii lądowej,
  • promowanie zawodu inżyniera budownictwa,
  • organizowanie w Polsce wykładów i badań wybitnym naukowcom zagranicznym,
  • tworzenie forum współpracy nauki oraz rządowych i prywatnych podmiotów gospodarczych,
  • upowszechnianie informacji o działalności Fundacji.

Środki na realizację statutowych celów są pozyskiwane z działalności gospodarczej, subwencji osób prawnych oraz z darowizn, spadków i zapisów. Fundacją kieruje Zarząd, a jego prace nadzoruje Rada Fundacji. Każdy pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej może zwrócić się do Fundacji z prośbą o wsparcie jego działalności zawodowej.

Szukaj:

Aby wyszukać dowolna informację w całym naszym serwisie, wpisz szukane słowo: