Zapraszamy wszystkich życzliwych naszej idei do współpracy i poparcia celów Fundacji. Politechnika Gdańska wykształciła w latach powojennych ponad 5 tysięcy inżynierów budownictwa, a dzisiaj wielu z nich zajmuje wiodące pozycje w biznesie lub przysparza chwały nauce polskiej. Pragniemy i dzisiaj naszych absolwentów wyposażyć jak najlepiej, upatrując w wysokim poziomie kształcenia gwarancje ich pomyślności w pracy zawodowej i życiu osobistym, dla dobra społeczeństwa i nauki - w szczególności. Niewątpliwie naszą wdzięczność zyska każdy wyraz dobrej woli świadczenia pomocy w utrzymywaniu należytego poziomu badań i usług dydaktycznych. Wszakże nasi absolwenci to zalążek jutrzejszych kadr uczelnianych oraz przyszli realizatorzy wyzwań XXI wieku: zrównoważonego rozwoju oraz równomiernego wzrostu gospodarczego.

Jednakże właśnie o tę przyszłość przejmuje nas obawa, wynikająca z zauważalnego od kilku lat niedowładu systemu finansowania edukacji narodowej, który może skutkować zahamowaniem procesów postępu, okazując się już wkrótce "bombą o opóźnionym zapłonie". Ubóstwo kadry akademickiej, zwłaszcza kierunków technicznych, degraduje tę grupę inteligencji, a wyposażenie naszego Wydziału w środki przydzielane na rozwój i badania naukowe nie daje nam szans w konkurencji z podobnymi ośrodkami w krajach Unii Europejskiej, w sposób oczywisty pogłębiając cywilizacyjną przepaść w porównaniu np. ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki lub Japonią. A przecież to właśnie kadry inżynierskie od czasów rewolucji przemysłowej są promotorem rozwoju społeczeństw i gwarantem ich dobrobytu.