Szukaj:

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 • prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
 • działalność w zakresie architektury, inżynierii
 • działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia
 • wydawanie książek
 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
 • badania i analizy techniczne
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • badanie rynku i opinii publicznej
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • działalność w zakresie oprogramowania
 • przetwarzanie danych
 • działalność związana z bazami danych
 • pozostała działalność związana z informatyką
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania
 • reklama